Εν-ΝΟΗΣΗΣ

Σύστημα Διάχυτης Νοημοσύνης για την Πρόγνωση, Διάγνωση, Παρακολούθηση και Ενδυνάμωση ασθενών με Νοητικές Διαταραχές

Είναι γνωστό ότι ο αριθμός των ασθενών που πάσχουν από νοητικές διαταραχές και άνοια αυξάνεται συνεχώς ‐υπολογίζεται το 2014 ο αριθμός των ασθενών με άνοια να πλησιάσει τα 100 εκατομμύρια‐ και οι γιατροί θα βρεθούν μπροστά σε αυτό το φαινόμενο χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να θέσουν με ακρίβεια τη διάγνωση. Στην Ελλάδα σήμερα πάσχουν από τη συχνότερη μορφή άνοιας την άνοια τύπου Alzheimer (Νόσος Alzheimer, ΝΑ) περίπου 160 χιλιάδες, και υπολογίζεται ότι το 2040 ο αριθμός αυτός θα φτάσει τις 560 χιλιάδες. Επομένως, πρέπει να υπάρξει επιστημονική και κοινωνική προετοιμασία για την αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας.

Δυστυχώς ενώ γίνονται εντατικές προσπάθειες από τους επιστήμονες αναφορικά με την πρόγνωση και την αναστολή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων, δεν γνωρίζουμε μέχρι σήμερα πως μπορούμε να προλάβουμε ή να αναστείλουμε την εμφάνιση των νοσημάτων αυτών, όπως είναι η Ήπια Νοητική Διαταραχή (ΗΝΔ), που αποτελεί πολλές φορές προστάδιο της άνοιας και η νόσος Alzheimer (ΝΑ). Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες υποστηρίζουν ότι η διατήρηση φυσικής και νοητικής δραστηριότητας αλλά και ο συνδυασμός κατάλληλων περιβαλλοντολογικών και βιολογικών παραγόντων (πχ. διατροφή, άσκηση του σώματος και του μυαλού, κοινωνική αλληλεπίδραση, κ.τ.λ.) μειώνουν την πιθανότητα εξέλιξης σε νόσο Alzheimer και /ή άλλων vευροεκφυλιστικών νοσημάτων των ασθενών που παρουσιάζουν Ήπια Νοητική Διαταραχή αλλά και παρέχουν έγκαιρη διάγνωση‐πρόβλεψη της εξέλιξης της υγείας των ασθενών. Κύριος στόχος του προτεινόμενου έργου Εν‐ΝΟΗΣΗΣ είναι να προσφέρει μια νέα συνεργατική προσέγγιση μεταφραστικής έρευνας στα νοσήματα Νοητικών Διαταραχών, βελτιώνοντας τη δυνατότητα της έγκαιρης διάγνωσης αλλά και την ποιότητα ζωής των ασθενών και παράλληλα την ανταγωνιστικότητα των εμπλεκομένων φορέων.

Για την επιτυχία του στόχου του, το Εν‐ΝΟΗΣΗΣ αναλαμβάνει να συνδέσει δυναμικά την βασική με την κλινική έρευνα, και να επιταχύνει την μετάφραση της καινοτομικής γνώσης σε υπηρεσία στοχευμένης θεραπείας στον ασθενή. Το έργο αναμένεται να μειώσει την απόσταση ≪εργαστηρίου≫ ‐ ασθενή και να επεκτείνει την γνώση των μηχανισμών (συνδυασμό βιολογικών και περιβαλλοντολογικών παραμέτρων) που διέπουν τη λειτουργία και δυσλειτουργία των πρώιμων βιολογικών μηχανισμών εκφύλισης του νευρικού συστήματος. Η μεταφορά αυτής της γνώσης στην κλινική εφαρμογή θα επιτρέψει την ανάπτυξη βελτιωμένων διαγνωστικών εργαλείων αλλά και καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων (όπως είναι οι νέοι βιολογικοί δείκτες για την εξέλιξη της ΗΝΔ καθώς και για την πρόγνωση, την έγκαιρη διάγνωση αλλά και αντιμετώπιση της Νόσου Alzheimer).